S’ofereixen tres tipus de lots de vedella ecològica. Tot es presenta filetejat i envasat al buit amb bosses de 4 bistecs amb el nom de la part corresponent.

(Lot de 5kg aprox. de vedella ecològica)

LOT PETIT 1

BISTECS:

 • Crostó……………………..800g aprox.
 • Culata de cuixa……..350g aprox.
 • Llata………………………..230g aprox.
 • Filet de pobre………..800g aprox.

ALTRES:

 • Entrecots……………….700g aprox.
 • Xurrasco………………..700g aprox.
 • Carn picada…………..600g aprox.
 • Vedella de guisar….850g aprox.

Comanda

LOT PETIT 2

BISTECS:

 • Cap de mort……………650g aprox.
 • Tapa plana……………..700g aprox.
 • Culata d’espatlla…..240g aprox.
 • Rodó de cuixa………..230g aprox.

ALTRES:

 • Entrecots……………….800g aprox.
 • Xurrasco………………..700g aprox.
 • Carn picada…………..600g aprox.
 • Vedella de guisar….850g aprox.

Comanda

Els lots petits són una selecció de les diferents parts de la vedella.
(Lot Petit1+ Lot Petit2= LOT GRAN)

Aquest lot és la part proporcional de la vedella. Tot es presenta filetejat i envasat al buit en diferents bosses. Cada bossa conté 3-4 bistecs de les següents parts:

Lot de 10 – 12kg aprox. de vedella ecològica

 • Crostó ……..….…………… 800g aprox
 • Culata de cuixa ……….. 350g aprox
 • Llata ………………………….. 230g aprox
 • Filet de pobre …………. 800 g aprox
 • Cap de mort …………….. 650 g aprox
 • Tapa plana ………………. 700 g aprox
 • Culata d’espatlla …….. 240 g aprox
 • Rodó de cuixa …………. 230 g aprox
 • Entrecots ………………. 1,500g aprox
 • Xurrasco ………………… 1,400g aprox
 • Carn picada …………… 1,200g aprox
 • Vedella de guisar …. 1,700g aprox
 • Lligat/rodó de vedella …1kg aprox

Comanda

Venta de canals:

¼ de canal

½ canal

Canal sencera

Comanda

 

 

LLISTAT DE PREUS

 
LOT PETIT 
LOT GRAN ECONÒMIC 
LOT CARNISSER 
HAMBURGUESES
FILET 

Mercat Ecològic del Vallès

13€/Kg 
13€/kg 
A consultar 
12€
35€


Mercat Municipal de la Masuca d'Igualada

13€/Kg 
13€/kg 
A consultar 
12€
35€


masquita

13€/Kg 
12,50€/kg 
A consultar 
12€
32€


COOPERATIVAS

COOPERATIVES

 Preus a consultar. Depèn de quantitats i proximitat.

 

Els preus varien segons el punt de venta degut als costos dels mercats  (quilometratges, taxes i personal).