BIOCARN de la Segarra dóna nom a la comercialització de la vedella de la finca La Masquita de Biosca.

El nostre objectiu és fer productes de màxima qualitat a un preu just, arribant al consumidor final sense intermediaris; “del productor al consumidor”.


Des de fa 5 generacions que ens dediquem al cultiu de terres i a la cria de bestiar a Biosca.

Als anys 80, amb la idea d’aprofitar al màxim els recursos de la finca, es va introduir la tècnica de la sembra directa per reduir costos de producció i evitar l’erosió en parcel·les amb desnivells. A la part més accidental de la finca, s’hi van posar vaques per carn en estabulació lliure.

L’any 1998, en Jaume, amb la idea de fer una finca totalment sostenible, va reconvertir-la en agroecològica, donant-se d’alta al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), que és l’organisme que certifica la producció ecològica a Catalunya.

Actualment la nostra finca s’entén en el marc d’un agrosistema, on el bestiar boví juga un paper fonamental, ja que es tanquen els cercles de producció aportant els fems com adob i ampliant les rotacions amb cultius de cereals, llegums i prats temporals. Els vedells pasturen amb la vaca fins els 6-7 mesos d’edat i durant la fase d’engreix es troben en una semi-estabulació en locals oberts a l’exterior garantint així el seu benestar. D’aquesta manera es generen uns animals més cardiosaludables, més resistents a les malalties i per tant, una major qualitat de la carn.